ข้อตกลงการใช้งาน

Posted by on 7 ส.ค. 2013 in How to | 0 comments

ข้อตกลงการใช้บริการ – Terms Of Service

 

ข้อตกลงการใช้บริการของ http://www.plginsbot.com (เว็บไซต์ปลั๊กอินบอทดอทคอม) ผู้ให้บริการ Camfrog Bot, Camfrog Server, Camfrog Server Hosting, Camfrog Cloud Hosting, Dedicated Server, Colocation. และบริการต่างๆในเว็บไซต์ปลั๊กอินบอทดอทคอม ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” และผู้สมัครใช้บริการในบริการใดๆ ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยมี ข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการ ดังนี้

เงื่อนไขการให้บริการ
-บริการเช่าหรือฝากเซิร์ฟเวอร์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ตลอดจนการสื่อสาร ถือเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายของประเทศไทย ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
-ห้ามบริการดาวน์โหลดไฟล์ หรือฝากไฟล์ หรือฝากภาพ หรือเนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์ทุกประเภท
-ห้ามผู้ใช้บริการ เผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร โป๊เปลือย ผิดศีลธรรม
-หากทางผู้ให้บริการตรวจสอบพบ หรือเกิดการร้องเรียน หรือคำเตือน จากผู้เสียหาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา และระงับการให้บริการทันที โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอคืนเงิน
-ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับเครื่องที่ท่านฝากไว้ในกรณีที่เกิดปัญหากับเครื่องของท่านไม่ว่าจะเกิดจากอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์ ที่เกิดจากการใช้งานของท่านเอง
-ห้ามใช้บริการนี้เพื่อการโจมตีระบบของเซิร์ฟเวอร์ หรือบุคคลอื่น เช่น mail bomb, hack, crack, DoS, spamming, port scanning และวิธีอื่นๆ ที่มีลักษณะ หรือจุดประสงค์ที่คล้ายกัน ผู้ใช้บริการที่เผยแพร่ข้อมูลหรือใช้บริการไปในทางลักษณะดังกล่าว จะถือว่าเป็นการทำผิดกฎของผู้ให้บริการ จะถูกยกเลิกการให้บริการทันที โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอคืนเงิน