Plugins ?

 Plugin Bot คืออะไร..?

Plugins คือ ลูกเล่นเสริมชนิดหนึ่ง ที่จะเพิ่มความสามารถให้กับ Camfrog Bot ซึ่งจะมีลูกเล่นเสริมต่างๆมากมาย อาทิเช่น ต้อนรับทักทาย, ประกาศข้อความ, เกมคำถาม, เกมคิดเลข และอืนๆอีกมากมายที่เราสามารถต่อยอดเพิ่มขึ้นมาได้เองตามความต้องการ

สำหรับเว็ปไซต์ปลั๊กอินเบอทดอทคอมมีลูกเล่นเสริมขึ้นมา เช่น..

1. บอทต้อนรับทักทายเพื่อนๆที่เข้าห้องมาใหม่และทักออก ลูกค้าสามารถแก้ข้อความหรือสีได้เอง หรือใสชื่อเล่นแทนชื่อ ID ที่เราเข้าห้องได้ และต้อนรับข้อความส่วนตัวของเราเองก็ได้ ครับ
2. บอทประกาศข้อความ ซึ่งบอทตัวนี้จะสามารถประกาศข้้อความได้ไม่จำกัดสี สามารถตั้งค่า Random สีข้อความที่เราประกาศได้ และยังสามารถลบหรือแก้ไขบางข้อความได้โดยไม่ต้องลบข้อความทั้งหมด
3. บอทตอบโต้ หรือบอทกวน เราสามารถตั่งค่าพูดคุยกับเพื่อนหน้าห้อง ดักคำที่ต้องการและกำหนดให้บอทพิมธ์ คำสั่งนี้ลูกค้าสามารถแก้ไข สี, ข้อความ หรือเพิ่ม ข้อความได้เองผ่านทาง IM
4. บอทกระพริบ เพิ่มความสวยงามให้กับ ID ของคุณโดยการสั่งให้บอท สลับสีไปๆมาๆ ฟ้า เขียว แดง
5. บอทสปาย หรือบอทแอบดู คำสั่งนี้จะใช้สำหรับคนที่ไม่ได้เ้ข้าห้องแต่อยากรู้ว่าใครคุยกับใครหน้าห้องบาง โดยแอดชื่อเราเป็นสปาย บอทจะส่งข้อความที่มี User พิมธ์ข้อความหน้าห้อง บอทจะส่งข้อความมาทาง IM
6. บอทจัดคิวคาราโอเกะ บอทสามารถจัดคิวสำหรับห้องที่มีการร้องเพลงได้
7. บอทดูดวง อัพเดพทุกวัน..
8. บอทแปลภาษา เหมาะสำหรับใช้ตอนที่ พิมธ์ผิด ภาษา เช่น พิมธ์ z,iyo86I ให้เราพิมธ์ แปล z,iyo86I บอทจะบอกคำแปลที่เป็นภาษาไทยมาให้ ก็คือ ผมรันคุณ
9. บอทแอดสี สามารถสั่งแอดสีโดยการพิมธ์หน้าห้องหรือ IM เช่น Boythx, ฟ้า บอทก็จะแอดสีฟ้าให้กับ Boythx
10. บอทตรวจสอบ สีฟ้อน ลูกค้าสามารถกำหนดสีที่ไม่ให้ใช้ได้เอง
11. บอทตรวจสอบ ขนาดฟ้อน ลูกค้าสามารถกำหนดขนาดฟ้อนที่ไม่ให้ใช้ได้เอง
12. บอทตรวจสอบ สไตล์ฟ้อน ลูกค้าสามารถกำหนด สไตล์ฟ้อน (ฟ้อนมีขีดทับ) ที่ไม่ให้ใช้ได้เอง
13. บอทตรวจสอบ ตระกูลฟ้อน ลูกค้าสามารถกำหนด ตระกูลฟ้อน ที่ไม่ให้ใช้ได้เอง
14. บอทตรวจสอบ ความยาวอักษร ลูกค้าสามารถกำหนด ความยาวของข้อความในการพิมธ์ได้เอง
15. บอทตรวจสอบ บรรทัด ลูกค้าสามารถกำหนด บรรทัด ในการพิมธ์ได้เอง
16. บอท ตรวจสอบ การรับไมค์ ลูกค้าสามารถกำหนด การรับไมค เช่นห้ามให้ตัวดำรับไมค์
17. บอทตรวจสอบ ไอดี ชาย ลูกค้าสามารถกำหนด ไม่ให้ ไอดี ชาย เข้าห้อง
18. บอทตรวจสอบ ไอดี หญิง ลูกค้าสามารถกำหนด ไม่ให้ ไอดี หญิง เข้าห้อง
19. บอทตรวจสอบ การพอสกล้อง ลูกค้าสามารถกำหนด ไม่ให้พอสกล้อง ได้
20. บอทตรวจสอบ คำหยาบ ลูกค้าสามารถกำหนด คำหยาบ ที่ไม่ต้องการได้เอง
21. เกมส์ คำถาม ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสีหรือข้อความเองได้
22. เกมส์ คิดเลข ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสีหรือข้อความเองได้
23. เกมส์ Bingo ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสีหรือข้อความเองได้
24. เกมส์ สลับคำ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสีหรือข้อความเองได้
25. เกมส์ ป๊อกเด้ง ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสีข้อความหรือวงเงินแทงเองได้
26. เกมส์ น้ำเต้าปูปลา ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสีข้อความหรือวงเงินแทงเองได้

และพิเศษ ใหม่…!
1. บอท IM ส่งข้อความต้อนรับ User เข้าห้อง
 2. บอท Sim Simi บอทเกรียนขั้นเทพ ยียวน กวนประสาท เพิ่มเติ่ม